Høysnuesteinen

Et markert diagonalt riss er et av kjennetegnene til denne steinen.
Klatrer: Helge Glomstad
Foto: LAN