Sittesnue

Kort og sikkert ikke så hardt.
Foto: LAN