Høygaffelsteinen

Stein i skråning.
Klatrer: Helge Ruth
Foto: LAN