Bolivia

Bulderet med det som nesten må være de slappeste sloperne i skogen...
Klatrer: Rune Osvold
Foto: Hans-Johan Norstrand