Bolivia

Det miste av de to overhengene.
Foto: LAN