Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Blåtur 6C 6B - 1 Avrundet kant 4 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen Lars Audun Nornes 03.06.2010 12.04.2020 2 Blåmandag 6C - - 1 Egg med sittestart 3 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen Lars Audun Nornes 22.10.2007 12.04.2020 3 Blåveis - - ~7A - 1 Langt strekk 3.5 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen - - 12.04.2020 4 Blåskjell - 6A ~7B 4 Bratt tungt sittestart? 3 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen Lars Audun Nornes 03.06.2010 12.04.2020 5 Brutalis light - 6C - 1 Høyre egg 5 Brutalis Brutalis-området Thomas Midttun Tobiassen 13.10.2007 12.04.2020 6 Den brutale mantelen - - ~7C - 1 Veldig hard mantel 4.5 Brutalis Brutalis-området - - 12.04.2020 7 Futurum Brutalis - - ~8A - 1 Naken egg 4.5 Brutalis Brutalis-området - - 12.04.2020 8 Ukrutt - 5 - 1 Halvgode tak 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området Lars Audun Nornes - 12.04.2020 9 Minibrutal - 4 - 1 Venstre for kanten 3 Den brutale veggen Brutalis-området Adrian Hole 23.05.2007 12.04.2020 10 Brutal høst - - ~6C - 1 Vertikal vegg 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området - - 12.04.2020 11 Brutaline - - ~6C - 1 Tynt og krimpete 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området - - 12.04.2020 12 Mikrobrutal - 3 - 4 Lett vegg 3 Den brutale veggen Brutalis-området Adrian Hole 23.05.2007 12.04.2020 13 Den brutale - 6C - ♥♥ 6 Tynt og krimpete 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området Lars Audun Nornes 13.10.2007 12.04.2020 14 Svev - - ~8A ♥♥♥ 19 Veldig lang catch 5 Brutalis Brutalis-området - - 28.12.2021 15 Blankeggen - 6B - 0 Småslapp egg 3 Blankveggen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 26.10.2009 16 Fottaket som forsvant - 6A+ - 0 Stående start 3 Frokoststeinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 17.08.2008 17.11.2009 17 Hestesvaet - 4 - 0 Kort og lett egg 2.5 Hesteskosvaet Den magiske skogen Sissel Kjøglum 00.00.2007 08.07.2010 18 hjørneprosjekt - - - - 0 - 0 Internasjonalen Den magiske skogen - - 03.06.2013 19 rissprosjekt - - - - 0 - 0 Internasjonalen Den magiske skogen - - 03.06.2013 20 Kamelflata - - - - 0 Trolig lett sva 3 Kamelsteinen Den magiske skogen - - 26.11.2009