Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Påsketur - 3 - ♥♥ 0 Gode lister 2.5 Tulleliten Stangekull Johanne Evenstad Gaustad 02.04.2021 02.04.2021 2 Sats - 4- - 0 Lister 2 Tulleliten Stangekull Johanne Evenstad Gaustad 02.04.2021 02.04.2021 3 Tørre - 4- - 0 Et lite mantleproblem 2 Tulleliten Stangekull Johanne Evenstad Gaustad 02.04.2021 02.04.2021 4 Hompetitten - 3 - ♥♥ 0 Egg og sva 2.5 Tulleliten Stangekull Dina Evenstad Gaustad 02.04.2021 02.04.2021 5 Tapet - - ~7A ♥♥ 1 Kort hardt sva 3.5 Pinnerudkjempen Pinnerud - - 29.03.2021 6 Ut, bort og opp - - ~8B - 1 Takoverheng pluss mer 5.5 Pinnerudkjempen Pinnerud - - 29.03.2021 7 Strandet hval - - ~7C ♥♥ 7 Vanskelig sva-uttopping 4 Pinnerudkjempen Pinnerud - - 29.03.2021 8 Apport - 6C - 4 Travers og opp 3 Pinnerudkjempen Pinnerud Lars Audun Nornes 15.06.2007 29.03.2021 9 Pinne - 6B - 7 Bulk 4.5 Pinnerudkjempen Pinnerud Lars Audun Nornes 05.09.2007 29.03.2021 10 Loke - 6C - ♥♥♥ 1 Høy spennende egg 6.5 Mokkurkalve Kyrkjestigen Mikael Lindstad 10.04.2020 29.03.2021 11 Lille-Sprett - 6C - 1 Krimping 2.5 Lille-Petter Velte-Petter-området André Evenstad 26.03.2021 29.03.2021 12 Lille-Petter Edderkopp - 7A - ♥♥ 1 Sidetak og slopere 3 Lille-Petter Velte-Petter-området André Evenstad 23.03.2021 28.03.2021 13 Lille-Peder - 7A - ♥♥ 1 Travers på slopere 3 Lille-Petter Velte-Petter-området André Evenstad 26.03.2021 28.03.2021 14 Grovbakst - 7B+ - 1 Tynt sva med krystaller 5 Krøllesteinen Krøllestein-området Ove Skagen 06.05.2020 25.05.2020 15 Strandhogg høyre - - ~6B - 0 Letteste vei opp 0 Strandhoggsteinen Kyrkjestigen - - 24.05.2020 16 Barns lek med fyrstikker - 5+ - ♥♥ 0 Morsomt sva 4 Sagsteinen Vallset Hill Jens W. Lindstad 19.05.2020 20.05.2020 17 Teltprest Kvisthus - 4+ - 1 Kort vegg 3 Karisteinen Petreskogen Jens W. Lindstad 20.07.2011 15.05.2020 18 Lektor Pressberg - 4- - 1 Lett egg 2.5 Karisteinen Petreskogen Jens W. Lindstad 20.07.2011 15.05.2020 19 Trygg Vesta - - ~7B - 1 Rissystem 6 Trygvesteinen Pinnerud - - 17.04.2020 20 Dani - 6A - 2 Ok landing 3 Jerntrona Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 16.04.2020