Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Dr. A 6B - - ♥♥ 2 Ok landing 3.5 Norosteinen Urdersletta Tryggve Inderhaug 00.00.2019 06.01.2022 2 Smørsopp på flesk 6A - - 1 Nesten sittestart 3 Magic mushroom Den magiske skogen Lars Audun Nornes 03.03.2007 05.01.2022 3 Ærmen i kærmen - - - - 1 - 0 Hvilesteinen Velte-Petter-området - - 05.01.2022 4 Stubben 6B - - 0 Sittestart 3 Stubbesteinen Den magiske skogen André Evenstad 27.05.2009 29.12.2021 5 Magic mushroom-traversen 7A - - ♥♥ 1 Lang sak 3.5 Magic mushroom Den magiske skogen - - 29.12.2021 6 Steike vegg 4 - - 1 Kort vegg 2.5 Steikepanna Den magiske skogen - - 26.12.2021 7 Kelter grips 6A+ - - 2 Ok bulder 3.5 Inneveggen Ensomme majesteter Martin Varfjell 00.00.2019 29.03.2021 8 Thor 7B - - ♥♥♥ 4 Fet superlinje! 5.5 Mokkurkalve Kyrkjestigen Trygve Inderhaug 00.00.2019 29.03.2021 9 Ikke akkurat hudfargede knestrømper 7B+ - - ♥♥♥ 4 Bratt vegg 2.5 Barbarasteinen Petreskogen Ove Skagen 30.04.2020 29.03.2021 10 Nefertiti 6B+ - - ♥♥ 1 Bratt sittestart. 2.5 Tacul Kyrkjestigen Mikael Lindstad 15.04.2020 29.03.2021 11 Knokler 6A - - 1 Sittestart 3 Åstedet Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 29.03.2021 12 Skjæra på tunet 6A+ - - 1 Ok bulder 3 Spettet Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 29.03.2021 13 Voksenbrus 6C - - 4 Lav sittestart 2 Serbia Stangebleau Truls Larsen 20.09.2008 18.03.2021 14 Strandhogg direkte 6C - - ♥♥ 0 Fint bulder 4.5 Strandhoggsteinen Kyrkjestigen Tryggve Inderhaug - 24.05.2020 15 Strandhogg 7B - - ♥♥ 4 Super og bratt 4 Strandhoggsteinen Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 21.05.2020 16 Barnemage 7A+ - - 2 Lav sittestart 2 Serbia Stangebleau Truls Larsen 20.09.2008 12.05.2020 17 Hakkespetten 6B+ - - ♥♥ 1 Gode skrålister 4 Kjempesprekken Stangekull Lars Audun Nornes 12.05.2010 12.05.2020 18 Blodsmak 6B+ - - ♥♥ 1 Fint bulder 3.5 Bloddråpesteinen Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 12.05.2020 19 Mucosa assult 6C+ - - ♥♥ 1 Ok sittestart 3.5 Allergisteinen Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 12.05.2020 20 Nesten sporløs ferdsel 6B+ - - ♥♥ 1 Småtung start 3 Luftskipet Ensomme majesteter Sindre Johnsen 00.00.2019 17.04.2020