Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Liebherr - - ~6B - 0 Vegg 3 Andréveggen Hueco Tangen - - 25.01.2010 2 Hyundai - - ~6B - 0 Vegg 3 Andréveggen Hueco Tangen - - 25.01.2010 3 Komatsu - - ~7A - 1 Vegg 3 Andréveggen Hueco Tangen - - 12.04.2020 4 Crossmaster - - ~6B - 1 - 4.5 Apachesteinen Stangekull - - 01.10.2013 5 Krigslist - - ~8C - 1 Umulig? 4 Australia Stangebleau - - 20.09.2013 6 Ørnulf Ørn - - - - 1 Høyt veggprosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 12.04.2020 7 Svartepetter - 5 - - 1 Høy vegg. 4.5 Bandittsteinen Stangekull Øyvind Mathiassen 24.09.2013 20.03.2014 8 Shawshank Redemption - - - - 1 høyt prosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 20.03.2014 9 Pelican Bay - - - - 1 prosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 20.03.2014 10 Skaftetryne - - - - 1 eggprosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 20.03.2014 11 Ila - - - - 0 Mantling 0 Bandittsteinen Stangekull - - 16.10.2013 12 Spikre paller - - - - 0 Mantling 0 Bandittsteinen Stangekull - - 16.10.2013 13 Magica fra Tryll - - - - 1 Alternativ retur 0 Bandittsteinen Stangekull - - 16.10.2013 14 Madam Mim - - - - 1 prosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 16.10.2013 15 B-gjengen - 5 - - 1 Høy listeklatring 5.5 Bandittsteinen Stangekull Øyvind Mathiassen 24.09.2013 16.10.2013 16 San Quentin - - - - 1 Høyt dynoprosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 16.10.2013 17 Folsom Prison - - - - 0 listeprosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 16.10.2013 18 Ullersmo - - - - 0 prosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 16.10.2013 19 Blåveis - - ~7A - 1 Langt strekk 3.5 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen - - 12.04.2020 20 In your honor - - ~6C - 1 sva 4.5 Boligblokka Hueco Tangen - - 14.11.2009