Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Blåtur 6C 6B - 1 Avrundet kant 4 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen Lars Audun Nornes 03.06.2010 12.04.2020 2 Blåmandag 6C - - 1 Egg med sittestart 3 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen Lars Audun Nornes 22.10.2007 12.04.2020 3 Blåveis - - ~7A - 1 Langt strekk 3.5 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen - - 12.04.2020 4 Blåskjell - 6A ~7B 4 Bratt tungt sittestart? 3 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen Lars Audun Nornes 03.06.2010 12.04.2020 5 Brutalis light - 6C - 1 Høyre egg 5 Brutalis Brutalis-området Thomas Midttun Tobiassen 13.10.2007 12.04.2020 6 Den brutale mantelen - - ~7C - 1 Veldig hard mantel 4.5 Brutalis Brutalis-området - - 12.04.2020 7 Svev - - ~8A ♥♥♥ 19 Veldig lang catch 5 Brutalis Brutalis-området - - 28.12.2021 8 Futurum Brutalis - - ~8A - 1 Naken egg 4.5 Brutalis Brutalis-området - - 12.04.2020 9 Den brutale - 6C - ♥♥ 6 Tynt og krimpete 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området Lars Audun Nornes 13.10.2007 12.04.2020 10 Minibrutal - 4 - 1 Venstre for kanten 3 Den brutale veggen Brutalis-området Adrian Hole 23.05.2007 12.04.2020 11 Mikrobrutal - 3 - 4 Lett vegg 3 Den brutale veggen Brutalis-området Adrian Hole 23.05.2007 12.04.2020 12 Ukrutt - 5 - 1 Halvgode tak 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området Lars Audun Nornes - 12.04.2020 13 Brutaline - - ~6C - 1 Tynt og krimpete 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området - - 12.04.2020 14 Brutal høst - - ~6C - 1 Vertikal vegg 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området - - 12.04.2020 15 Amøben - 3 - 1 Lett hylleklatring 3 Ambolten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 02.01.2007 12.04.2020 16 Ambolthjørnet - 4 - 1 Lett svakant 3.5 Ambolten Den magiske skogen Solgun Lindstad 16.05.2009 12.04.2020 17 Jern 7A+ 6C - ♥♥ 4 Bratt egg 3.5 Ambolten Den magiske skogen Rune Osvold 00.00.2007 01.10.2012 18 Jernoverskudd - 6A - ♥♥ 3 Bratt men gode tak 3 Ambolten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 28.08.2007 26.04.2011 19 Amboltsvaet - 6A - ♥♥ 1 Sva uten gode tak 3.5 Ambolten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 16.05.2009 26.04.2011 20 Smedens hevn 7A 6A+ - ♥♥ 3 Bratt egg med slappe tak 3.5 Ambolten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 28.08.2007 06.07.2010