Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Åkertraversen 6B+ - - ♥♥ 1 Ok travers 4 Åkersteinen Krøllestein-området Helge Ruth 18.07.2009 12.04.2020 2 Mucosa assult 6C+ - - ♥♥ 1 Ok sittestart 3.5 Allergisteinen Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 12.05.2020 3 Plastambolt 6A - - 1 Lett rundt kant? 3 Ambolten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 16.05.2009 08.11.2009 4 Liebherr - - ~6B - 0 Vegg 3 Andréveggen Hueco Tangen - - 25.01.2010 5 Hyundai - - ~6B - 0 Vegg 3 Andréveggen Hueco Tangen - - 25.01.2010 6 Komatsu - - ~7A - 1 Vegg 3 Andréveggen Hueco Tangen - - 12.04.2020 7 Crossmaster - - ~6B - 1 - 4.5 Apachesteinen Stangekull - - 01.10.2013 8 Frigjøringsbevegelsen 5 - - 1 Hengede start 2 Argentina Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 12.04.2020 9 Bye bye Johnny 7B+ - - 1 Tung sittestart 2 Argentina Stangebleau Audun Bratrud 06.08.2006 19.01.2010 10 Tusseladden 6B - - 1 Egg med sittestart 4.5 Askeladden Sothaugen Lars Audun Nornes 02.06.2009 08.11.2009 11 Areth-Trabæsjen 6A - - 0 Slapp egg 5 Askepott Sothaugen Thomas Madsen 10.05.2018 27.03.2020 12 Fosterstillingen 6C - - 1 Lav mantel 1.5 Assistansesteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 08.11.2009 13 Knokler 6A - - 1 Sittestart 3 Åstedet Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 29.03.2021 14 Down under 5 - - 1 Sva med sittestart 3.5 Australia Stangebleau Lars Audun Nornes 14.04.2009 20.09.2013 15 Krigslist - - ~8C - 1 Umulig? 4 Australia Stangebleau - - 20.09.2013 16 Nassau 6C+ - - 0 Tungt sittestart 2.5 Bahamas Stangebleau Lars Audun Nornes 03.09.2010 05.09.2010 17 Ørnulf Ørn - - - - 1 Høyt veggprosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 12.04.2020 18 Pelican Bay - - - - 1 prosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 20.03.2014 19 Skaftetryne - - - - 1 eggprosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 20.03.2014 20 Shawshank Redemption - - - - 1 høyt prosjekt 0 Bandittsteinen Stangekull - - 20.03.2014