Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Billig 4 - - 0 Sittestart 1.5 Lavprisskrenten Den magiske skogen Jens W. Lindstad 21.08.2008 11.10.2012 2 Brugda 4 - - 1 Kort egg 2.5 Haiungen Doktor-området Lars Audun Nornes 16.06.2010 12.04.2020 3 Hvalhaien 4 - - 1 Kort egg 2.5 Haiungen Doktor-området Lars Audun Nornes 16.06.2010 12.04.2020 4 Klovnebevegelsen 4 - - 1 Kort og lett sittestart 2.5 Brasil Stangebleau Lars Audun Nornes 20.08.2008 08.07.2010 5 Kvinnebevegelsen 4 - - 4 Kort og lett 2 Bolivia Stangebleau Sissel Kjøglum 00.00.2006 05.07.2010 6 Lærer aldri 4 - - 1 Lett egg 3 Lærlingen Den magiske skogen Solgun Lindstad 16.05.2009 12.04.2020 7 Steike vegg 4 - - 1 Kort vegg 2.5 Steikepanna Den magiske skogen - - 06.04.2010 8 Den siste Mohikaner 4+ - - 1 Lett sva med riss 3 Mohikanersteinen Stangekull Øyvind Mathiassen 24.09.2013 16.10.2013 9 Gulasj 4+ - - 1 Lett svabaug 2 Ungarn Stangebleau Lars Audun Nornes 15.09.2009 05.05.2010 10 Lavpris 4+ - - 0 Sittestart 1.5 Lavprisskrenten Den magiske skogen Jens W. Lindstad 21.08.2008 11.10.2012 11 Steike fine gardiner 4+ - - 1 Kort vegg 2.5 Steikepanna Den magiske skogen André Evenstad 00.00.2008 08.07.2010 12 Ungkaren 4+ - - 1 Markerte kanter 3 Ungarn Stangebleau Lars Audun Nornes 15.09.2009 26.11.2009 13 Opelkollisjonen 4+ 3 - ♥♥ 10 Oppvarmingsklassiker 3 Belgia Stangebleau Hans-Johan Norstrand 04.08.2006 26.04.2011 14 Minibirken 4 3 - 1 Kort vegg 3 Spania Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2007 12.08.2014 15 Oppstandelsen 4 3 - 7 Lett sittestart 2.5 Spania Stangebleau Lars Audun Nornes 04.09.2006 26.04.2011 16 Over vannet 4 3 - 1 Lett egg over vann 3 Vannsteinen Sothaugen Lars Audun Nornes 12.08.2009 26.11.2009 17 Piknikk 4 3 - 2 Sittestart 3 Malaysia Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 06.07.2010 18 Rødvin til folket 4 3 - 1 Kort sva 2 Frankrike Stangebleau Sissel Kjøglum 30.05.2010 12.04.2020 19 Steikesprekk 4 3 - 1 Kort riss 2 Steikepanna Den magiske skogen - - 06.04.2010 20 Tysk effektivitet 4 3 - 1 Sittestart 2.5 Tyskland Stangebleau Lars Audun Nornes 26.04.2007 26.11.2009 21 Midtskille - 4 - ♥♥♥ 7 Liten diederformasjon 3 Kina Stangebleau Lars Audun Nornes 26.08.2006 08.11.2009 22 Åkerkanten - 4 - ♥♥ 1 Opp langs eggen 4 Åkersteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 18.07.2009 12.04.2020 23 Dåpen - 4 - ♥♥ 1 Let, fint og høyt 5.5 Kyrkja Kyrkjestigen Lars Audun Nornes 01.06.2010 12.04.2020 24 Doktor light - 4 - ♥♥ 3 Lett dieder 2.5 Doktoren Doktor-området Sissel Kjøglum 24.06.2006 12.04.2020 25 Hest er best - 4 - ♥♥ 1 Lett men gøy 3 Hesteskosteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 00.00.2007 08.07.2010 26 Hjørnet - 4 - ♥♥ 4 Store gode tak 3 Israel Stangebleau Espen Kristiansen 28.06.2006 12.04.2020 27 Letteggen - 4 - ♥♥ 1 Lett egg 3 Øst-Timor Stangebleau Lars Audun Nornes 17.09.2008 12.04.2020 28 Rampestreken - 4 - ♥♥ 1 Lett og høyt 4.5 Rampeveggen Hueco Tangen Lars Audun Nornes 00.00.2008 08.07.2010 29 Smalahåve - 4 - ♥♥ 1 Dieder 3.5 Gammelsteinen Vallset Hill Lars Audun Nornes 20.07.2010 12.04.2020 30 Assistanseeggen 5 4 - ♥♥ 7 Lett egg med sittestart 2.5 Assistansesteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 18.11.2009 31 Helt Nils 5 4 - ♥♥ 1 Fine sidetak 4 Niern Sothaugen Lars Audun Nornes 21.09.2009 26.11.2009 32 Gummitarzan 6B 4 - ♥♥ 10 Oppvarmingsklassiker 2.5 Nederland Stangebleau ukjent 00.00.2006 17.01.2010 33 Rumpeparkering 6B 4 - ♥♥ 1 Ekkel landing 3 Parkeringssteinene Sothaugen Lars Audun Nornes 08.09.2010 26.01.2011 34 Høyre ballestein 6B+ 4 - ♥♥ 4 Slopy sittestart 3 Belgia Stangebleau Hans-Johan Norstrand 00.07.2006 12.04.2020 35 Shanghai 6B+ 4 - ♥♥ 1 Sva og egg 5 Haifinnen Doktor-området Lars Audun Nornes 16.06.2010 12.04.2020 36 All my life - 4 - 1 Rundt blokker i sprekk 4.5 Boligblokka Hueco Tangen Lars Audun Nornes 20.08.2009 21.06.2012 37 Alltid klar - 4 - 1 Midt på veggen 3 Klarsteinen Sothaugen Lars Audun Nornes 24.09.2009 08.11.2009 38 Ambolthjørnet - 4 - 1 Lett svakant 3.5 Ambolten Den magiske skogen Solgun Lindstad 16.05.2009 12.04.2020 39 Cat trick - 4 - 1 Prøv uten hendene 4 Storkatten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 05.05.2007 26.11.2009 40 Catwalk - 4 - 6 Høyt men lett sva 4.5 Storkatten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 00.00.2007 08.07.2010 41 Chavez - 4 - 1 Kort vegg 2.5 Venezuela Stangebleau Lars Audun Nornes 25.10.2008 26.11.2009 42 Dis - 4 - 1 Kort sva 3 Australia Stangebleau Lars Audun Nornes 14.04.2009 20.09.2013 43 Dupp - 4 - 0 - 2.5 Sovesteinen Velte-Petter-området André Evenstad 28.05.2012 08.06.2012 44 Fjellklatreren - 4 - 3 Løst og skittent riss 3.5 Hei-svaet Sothaugen Ole Kristian Nytrøen 29.09.2006 18.11.2009 45 Fra dammen - 4 - 1 Lett og høyt 5 Twin tower 2 Vallset Hill Lars Audun Nornes 18.08.2007 18.11.2009 46 Glemme sa gåsa - 4 - 1 Sva 3.5 Glemtegg Vallset Hill Lars Audun Nornes 20.07.2010 12.04.2020 47 Glemte kunster - 4 - 1 Halvfast offwidth 4 Glemtegg Vallset Hill Lars Audun Nornes 20.07.2010 06.08.2010 48 Grand - 4 - 1 Enkelt sva 4 Gransteinen Pinnerud Adrian Hole 15.06.2007 26.11.2009 49 Haimantel - 4 - 1 Lett sva 5 Haifinnen Doktor-området Lars Audun Nornes 16.06.2010 12.04.2020 50 Haisann - 4 - 1 Lett sva 4.5 Haifinnen Doktor-området Lars Audun Nornes 16.06.2010 12.04.2020 51 Heisann - 4 - 1 Kort og lett 2.5 Hei-svaet Sothaugen Lars Audun Nornes 29.09.2006 18.11.2009 52 Hestesvaet - 4 - 0 Kort og lett egg 2.5 Hesteskosvaet Den magiske skogen Sissel Kjøglum 00.00.2007 08.07.2010 53 Hvitvin til fiffen - 4 - 1 Lett vegg 2 Frankrike Stangebleau Sissel Kjøglum 30.05.2010 08.06.2010 54 Jordan vet hvordan - 4 - 1 Kort vegg 3 Jordan Stangebleau Lars Audun Nornes 29.05.2008 26.11.2009 55 Kamaz - 4 - 1 Kort vegg 2.5 Andréveggen Hueco Tangen André Evenstad 19.05.2009 12.04.2020 56 Karbonstål - 4 - 4 Kot lett vegg 3 Jernsteinen Den magiske skogen Jens W. Lindstad 16.05.2009 12.04.2020 57 Kiev - 4 - 1 Kort lett vegg 3 Russland Stangebleau Lars Audun Nornes 15.09.2009 26.11.2009 58 Knekkende likegyldig - 4 - 1 Rundt bratt kant 3.5 Knekk Den magiske skogen Hans-Johan Norstrand 06.05.2007 24.06.2012 59 Kortrogn - 4 - 1 Kort og lett 2 Rognsteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 17.07.2008 26.11.2009 60 Kos med katten - 4 - 1 Lett høy egg 4.5 Storkatten Den magiske skogen Jens W. Lindstad 12.04.2007 26.11.2009 61 Krystallhjørnet - 4 - 1 Gode tak ved kanten 2 Krystallen Den magiske skogen ukjent 00.00.2007 12.04.2020 62 Lettmelk - 4 - 0 Lett vegg 3 Tsjekkia Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2008 08.07.2010 63 Lettrogn - 4 - 1 Kort vegg 2.5 Rognsteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 17.07.2008 26.11.2009 64 Lettsann - 4 - 1 Lett kant 3 Hei-svaet Sothaugen Lars Audun Nornes 24.08.2009 26.11.2009 65 Mazda - 4 - 1 Høyt sva 6 Veisvaet Sothaugen Lars Audun Nornes 24.08.2009 26.11.2009 66 Middagsrisset - 4 - 1 Riss og kant 3 Middagssteinen Den magiske skogen Sissel Kjøglum 00.00.2007 08.07.2010 67 Minibrutal - 4 - 1 Venstre for kanten 3 Den brutale veggen Brutalis-området Adrian Hole 23.05.2007 12.04.2020 68 Motorola - 4 - 1 Lett 3 Mobilsteinen Vallset Hill Lars Audun Nornes 05.05.2010 18.05.2010 69 Myggspray - 4 - 1 Lister opp til slapp toppkant 3.5 Eggstokken Stangekull Jens W. Lindstad 19.06.2012 29.08.2012 70 Når katten er borte - 4 - 4 Lett kant 3 Kvitkatten Den magiske skogen Sissel Kjøglum 12.04.2007 12.04.2020 71 Niereggen - 4 - 1 Lett egg 4.5 Niern Sothaugen Lars Audun Nornes 21.09.2009 26.11.2009 72 Niersva - 4 - 1 Sva 4 Niern Sothaugen Lars Audun Nornes 21.09.2009 26.11.2009 73 Nimbus 2000 - 4 - 4 Lett sva 2.5 De vises sten Den magiske skogen Solgun Lindstad 16.05.2009 26.11.2009 74 Nisse - 4 - 1 Lett dieder 4 Niern Sothaugen Lars Audun Nornes 21.09.2009 26.11.2009 75 Nitedals - 4 - 1 Lett vegg 4.5 Niern Sothaugen Lars Audun Nornes 21.09.2009 26.11.2009 76 Ny vei - 4 - 0 Egg 2.5 Kaldtoppen Vallset Hill André Evenstad 08.06.2012 08.06.2012 77 Off - 4 - 1 Markert riss 4.5 Høysnuesteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 06.08.2009 12.04.2020 78 Omelett - 4 - 1 Ved markert dieder 3 Steikesvaene Den magiske skogen Jens W. Lindstad 21.09.2008 26.11.2009 79 Paraeggen - 4 - 1 Det høye hjørnet 4.5 Parallellen Den magiske skogen ukjent 13.05.2009 26.11.2009 80 Paraguay-traversen - 4 - 1 Lett travers 2 Paraguay Stangebleau ukjent 00.00.2007 08.07.2010 81 Paranoid android - 4 - 1 Letteste vei opp 3 Brattblokka Hueco Tangen Lars Audun Nornes 25.05.2009 13.05.2010 82 Rampetrappa - 4 - 1 Lett og høyt 4.5 Rampeveggen Hueco Tangen Lars Audun Nornes 00.00.2008 08.07.2010 83 Revejakta - 4 - 6 Store formasjoner 4 Reveveggen Pinnerud Lars Audun Nornes 13.06.2007 26.11.2009 84 Rumpeldunk - 4 - 1 Lett sva 2.5 De vises sten Den magiske skogen Solgun Lindstad 16.05.2009 26.11.2009 85 Samarbeid - 4 - 0 Ok sva 3 Svaet i ura Den magiske skogen ukjent 00.00.2007 08.07.2010 86 Sauepølse - 4 - 1 Kort vegg 2.5 Lunsjsteinen Den magiske skogen Kristian Lium 17.08.2008 12.04.2020 87 Sildajazz - 4 - 1 Sva 3 Solskrenten Sothaugen Lars Audun Nornes 12.08.2009 26.11.2009 88 Skrap - 4 - 1 Lett sva 3 Stompsteinen Sothaugen Lars Audun Nornes 02.06.2009 26.11.2009 89 Sky - 4 - 5 Svaaktig 4.5 Skybert Krøllestein-området Lars Audun Nornes 00.00.2006 12.04.2020 90 Skygge - 4 - 1 Svaaktig 4.5 Skybert Krøllestein-området Lars Audun Nornes 00.00.2006 12.04.2020 91 Slavekolonien - 4 - 1 Sva med lister 3.5 Australia Stangebleau Lars Audun Nornes 14.04.2009 20.09.2013 92 Smørbukk - 4 - 7 Høyt og lett 5 Krøllesteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 00.00.2006 12.04.2020 93 Snapp - 4 - 1 Kort og lett 2.5 Luxembourg Stangebleau ukjent 00.00.2006 08.07.2010 94 Snipp - 4 - 1 Kort og lett 2.5 Luxembourg Stangebleau ukjent 00.00.2006 08.07.2010 95 Solstikk - 4 - 1 Kort vegg 2.5 Singapore Stangebleau Jens W. Lindstad 07.07.2007 26.11.2009 96 Spaghetti - 4 - 4 Kort og lett 3 Italia Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 08.07.2010 97 Statskupp - 4 - 3 Kort svavegg 2.5 Thailand Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 07.07.2010 98 Svenskesvaet - 4 - 10 Kort sva 3.5 Sverige Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2007 08.07.2010 99 Svineinfluensa - 4 - 1 Sva 3 Villsvinsteinen Trostberget Jens W. Lindstad 13.05.2009 12.08.2014 100 Sweet child o'mine - 4 - 1 Bøttetak hele veien 3 Hovedveggen Hueco Tangen ukjent 00.00.2008 08.07.2010 101 Talkum i kalkposen - 4 - 1 Stående start 3 Barnerumpa Den magiske skogen Lars Audun Nornes 00.00.2008 08.07.2010 102 Tannbørsten - 4 - 1 Kort og lett 2.5 Jordan Stangebleau Lars Audun Nornes 29.05.2008 12.04.2020 103 Toyota - 4 - 1 Høyt sva 6 Veisvaet Sothaugen Lars Audun Nornes 24.08.2009 26.11.2009 104 Trollstigen - 4 - 0 Riss i dieder 4 Skogtrollet Trostberget Lars Audun Nornes 03.06.2009 12.08.2014 105 Ung - 4 - 1 Kort vegg 3 Ungarn Stangebleau Lars Audun Nornes 15.09.2009 12.08.2014 106 Ung og dum - 4 - 1 Kort vegg 3 Ungarn Stangebleau Lars Audun Nornes 15.09.2009 08.11.2009 107 Utsikten - 4 - 1 Lett på kanten 3.5 Polen Stangebleau Lars Audun Nornes 29.05.2008 08.04.2012 108 Vaffel - 4 - 1 Lett vegg 3.5 Høygaffelsteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 06.07.2009 12.04.2020 109 Valgsvada - 4 - 1 Greit, men høyt sva. 5.5 E6-kjempen Ensomme majesteter Jens W. Lindstad 12.09.2015 10.04.2020 110 Veisvaet direkte - 4 - 1 Langt strekk 2.5 Lille veisva Den magiske skogen Jens W. Lindstad 21.08.2008 26.11.2009 111 Vennesva - 4 - 3 Lett sva 3 Venezuela Stangebleau Sissel Kjøglum 25.10.2008 26.11.2009 112 Ass 4 4 - 2 Lett mantel, sittestart 1.5 Assistansesteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 18.11.2009 113 Leve på kanten 4+ 4 - 6 Lett kant, ujevn landing 3.5 Spania Stangebleau Lars Audun Nornes 04.09.2006 12.04.2020 114 Fortauet 5 4 - 2 Travers 2.5 India Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 05.07.2010 115 Gode odds 5 4 - 1 Lett sva 3 Pauseveggen Hueco Tangen Lars Audun Nornes 05.04.2008 18.06.2012 116 Ikke verdt penga 5 4 - 0 Lav baug 1.5 Kaldtoppen Vallset Hill André Evenstad 08.06.2012 08.06.2012 117 Påsketrafikk 5 4 - 0 Rett opp 2 Tandemsteinen Velte-Petter-området André Evenstad 08.04.2012 08.06.2012 118 Revisoren 5 4 - 1 Kort og lett 2.5 Nederland Stangebleau ukjent 00.00.2006 08.07.2010 119 Sofadyret 5 4 - 1 Relativt lett 3 Sofahylla Vallset Hill Lars Audun Nornes 18.08.2008 26.11.2009 120 Stompa 5 4 - 1 Sittestart 2 Laos Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 26.04.2011 121 Veisvaeggen 5 4 - 1 Lett egg med sittestart 2.5 Lille veisva Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 26.11.2009 122 Lærermannen 5+ 4 - 1 Kort vegg med lister 3 Lærlingen Den magiske skogen Jens W. Lindstad 16.05.2009 12.04.2020 123 Overvintring 5+ 4 - 1 Sva 3 Sture Trostberget - - 12.08.2014 124 Snømannen 5+ 4 - 1 Rotete egg 3 Sotsplitten Sothaugen Lars Audun Nornes 12.08.2009 12.04.2020 125 Donau 6A 4 - 1 Kort vegg 2.5 Ungarn Stangebleau Lars Audun Nornes 15.09.2009 08.11.2009 126 Gyngestol 6A 4 - 0 - 2 Sovesteinen Velte-Petter-området André Evenstad 28.05.2012 08.06.2012 127 Løs i toppen 6A 4 - 0 Høyre kant 2.5 Kaldtoppen Vallset Hill André Evenstad 08.06.2012 08.06.2012 128 Materialist 6A 4 - 2 Kort lett egg 2.5 Frankrike Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 05.07.2010 129 Tjenare 6A 4 - 1 Slopere 2.5 Sverige Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 07.07.2010 130 Krystall 6A+ 4 - 4 Sittestart 2 Krystallen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 00.00.2007 06.07.2010 131 Mat for mons 6B+ 4 - 7 Kort vegg med sittestart 3 Middagssteinen Den magiske skogen Ingrid Gillund 17.08.2008 26.09.2012 132 Sitting bøll 6B+ 4 - 1 Sittestart 2.5 Bølleklumpen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 12.04.2020 133 Takk for hjelpen 6C 4 - 1 Krimpete sittestart 2.5 Assistansesteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 08.11.2009 134 Slippery when wet - 4+ - ♥♥ 7 Sva med krimpelister 3 Belgia Stangebleau Hans-Johan Norstrand 00.07.2006 05.07.2010 135 Campingliv 5+ 4+ - ♥♥ 2 Kanten 3 Kina Stangebleau Lars Audun Nornes 26.08.2006 06.07.2010 136 Tur i parken 6A+ 4+ - ♥♥ 1 Fin bratt sittestart 2.5 Parkeringssteinene Sothaugen Lars Audun Nornes 08.09.2010 26.01.2011 137 Doc Hudson - 4+ - 1 Kort vegg 3 Steikesvaene Den magiske skogen Jens W. Lindstad 21.09.2008 18.11.2009 138 Haingrid - 4+ - 1 Sva og egg 5 Haifinnen Doktor-området Lars Audun Nornes 16.06.2010 12.04.2020 139 Linedans - 4+ - 2 Rett opp sva 2.5 Kina Stangebleau Lars Audun Nornes 26.08.2006 07.07.2010 140 Parkering forbudt - 4+ ~6C 1 Ekkel landing 3 Parkeringssteinene Sothaugen Lars Audun Nornes 08.09.2010 26.01.2011 141 Teltprest Kvisthus - 4+ - 1 Kort vegg 3 Karisteinen Petreskogen Jens W. Lindstad 20.07.2011 15.05.2020 142 Valiumsmantelen - 4+ - 1 Kort mantel 2.5 Valsesteinen Sothaugen Lars Audun Nornes 06.09.2010 08.09.2010 143 Fugledansen 6A 4+ - 1 Kort vegg 3 Nepal Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 06.07.2010 144 Gjøvik importservice 6B+ 4+ - 1 Kort sittestart 2 Vietnam Stangebleau André Evenstad 07.09.2013 12.04.2020 145 I utakt - 4+ - - 1 Grei egg 2 Ska Den magiske skogen Jens W. Lindstad 05.08.2013 27.09.2013 146 Lett oppSTIGning - 4+ - - 2 Fin egg 3 Rutsjeretur Den magiske skogen Stig Nordvi 21.05.2016 10.04.2020 147 Treat You Right - 4+ - - 1 Greie fingerlommer. 2.5 Reggae Den magiske skogen Jens W. Lindstad 29.07.2013 27.09.2013 148 Turne - 4- - ♥♥ 1 Lett sva 4.5 Haifinnen Doktor-området Lars Audun Nornes 09.06.2010 12.04.2020 149 Påskegodt 5 4- - ♥♥ 0 Kort vegg 2.5 Tulleliten Stangekull Dina Evenstad Gaustad 02.04.2021 02.04.2021 150 Åkernesen - 4- - 1 Sva og kant 3 Åkersteinen Krøllestein-området Mikael Lindstad 14.10.2010 12.04.2020 151 Allværseggen - 4- - 1 Høyt lett sva 4.5 Steiketoppen Den magiske skogen Dagfinn Engemoen 24.06.2012 12.04.2020 152 Eggsem - 4- - 1 Høyre for eggen 3.5 Steikesvaene Den magiske skogen Jens W. Lindstad 21.09.2008 18.11.2009 153 Høstpølse - 4- - 1 Kort vegg 3 Jensehylla Hueco Tangen Mikael Lindstad 08.10.2011 12.04.2020 154 Lektor Pressberg - 4- - 1 Lett egg 2.5 Karisteinen Petreskogen Jens W. Lindstad 20.07.2011 15.05.2020 155 Monstermat - 4- - 1 Greit sva 4.5 Steiketoppen Den magiske skogen Mikael Lindstad 09.10.2012 14.10.2012 156 Mygg - 4- - 1 Lett egg med gode fottak 4 Eggstokken Stangekull Jens W. Lindstad 19.06.2012 29.08.2012 157 Ole Brumm - 4- - 1 Kort og lett vegg 3 Steikesvaene Den magiske skogen Mikael Lindstad 08.08.2009 26.11.2009 158 På vei til Kalle - 4- - 1 Lett og artig 3 Knekk Den magiske skogen Hanna Bugge 22.06.2012 12.04.2020 159 Plumpo - 4- - 1 Strekk fra flak 3.5 Plumpsteinen Sothaugen Randi Ranset 03.07.2010 21.07.2010 160 Sats - 4- - 0 Lister 2 Tulleliten Stangekull Johanne Evenstad Gaustad 02.04.2021 02.04.2021 161 Sjokokjeks - 4- - 1 Lett svaklatring 4 Steiketoppen Den magiske skogen Kristoffer Lindstad 10.10.2012 25.02.2013 162 Tørre - 4- - 0 Et lite mantleproblem 2 Tulleliten Stangekull Johanne Evenstad Gaustad 02.04.2021 02.04.2021 163 Pyroman 5 4- - 1 Lett rett opp 3 Pyromantikk-steinen Vallset Hill Lars Audun Nornes - 23.08.2010 164 Svidd Sid - 4- - - 1 Høyt sva 4 Steiketoppen Den magiske skogen Mikael Lindstad 10.10.2012 11.10.2012