Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Fight for your right to party 6C 6B - ♥♥♥ 1 Høyt offwidth-riss 6 Boligblokka Hueco Tangen Magnus Berget 07.08.2018 15.08.2018 2 Hjertestarteren 7B+ 6C+ - ♥♥ 7 Bratt egg 5 Storebratt Sothaugen Marius Martenson 25.07.2007 13.11.2017 3 Lett oppSTIGning - 4+ - - 0 Fin egg 3 Rutsjeretur Den magiske skogen Stig Nordvi 21.05.2016 23.05.2016 4 ZikZakrisset - 5- - - 0 Fin svaklatring 3.5 Rutsjeretur Den magiske skogen Laila Kullbunnen 21.05.2016 23.05.2016 5 Break a Egg - 5 - - 0 Fin egg 3.5 Rutsjeretur Den magiske skogen Carla Michaelsdatter 21.05.2016 23.05.2016 6 Nubben - 5 - - 0 Fin svaklatring 3.5 Rutsjeretur Den magiske skogen Tage Bjerken 21.05.2016 23.05.2016 7 Husk å stemme - 5 - ♥♥ 0 Fin diederklatring 5.5 E6-kjempen Kolobekken Jens W. Lindstad 12.09.2015 13.09.2015 8 Valgsvada - 4 - 0 Greit, men høyt sva. 5.5 E6-kjempen Kolobekken Jens W. Lindstad 12.09.2015 13.09.2015 9 Luna - 6C - ♥♥ 0 Fin krystallklatring. 4.5 Optimiststeinen Hueco Tangen Jens W. Lindstad 27.05.2014 02.09.2014 10 Smørbukk - 4 - 7 Høyt og lett 5 Krøllesteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 00.00.2006 12.08.2014 11 Ung - 4 - 1 Kort vegg 3 Ungarn Stangebleau Lars Audun Nornes 15.09.2009 12.08.2014 12 Minibirken 4 3 - 1 Kort vegg 3 Spania Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2007 12.08.2014 13 Vanke på plata - 5 - ♥♥ 1 Gode lister 3.5 Tryllesvaet Den magiske skogen Lars Audun Nornes 20.03.2007 12.08.2014 14 Tenna i tapeten - 6C - ♥♥ 2 Syltynne tverriss 4 Tryllesvaet Den magiske skogen Lars Audun Nornes 05.05.2007 12.08.2014 15 Gutta på gølvet - 3 - 1 Enkelt sva 3 Tryllesvaet Den magiske skogen Lars Audun Nornes 20.03.2007 12.08.2014 16 Opel - 3 - 1 Lett sva 4 Lettsvaet Sothaugen Lars Audun Nornes 24.08.2009 12.08.2014 17 Tunis 7A 5 - ♥♥ 1 Fin egg 3 Tunisia Stangebleau Lars Audun Nornes 21.04.2009 12.08.2014 18 Hastverk - 6A - 1 En slags egg 3 Marokko Stangebleau Jens W. Lindstad 26.11.2008 12.08.2014 19 Makkverk - 3 - 1 Sva med gode lister 3 Marokko Stangebleau Lars Audun Nornes 26.11.2008 12.08.2014 20 Tannverk - 6A - 1 Egg med oppreist start 3 Marokko Stangebleau Lars Audun Nornes 26.11.2008 12.08.2014