Sothaugen
Askepott
Sun burn

Kvalitet:
Seriøsitet: Tilnærmet ufarlig

Førstebestiger: Thomas Madsen 10. mai 2018

Stikkord: vertikal

Sist oppdatert: 28. mars 2020 Oppdater