Doktor-området
Haiungen

Haiungen er den største av de små nabosteinene til Haifinna. Steinen er relativt lav, men har flere fine egger.

Landingene er ganske bra. Det er ingen veldig enkel retur, men det er lett å klatre ned, eller eventuelt ake eller hoppe ned på en pad.

Størrelse: Liten stein
Retur: Må klatre eller hoppe ned
Sist oppdatert: 18. juni 2010 Oppdater Ny bulder
1 Håbrann 5+ Kort egg 2 Pigghå - 6B Egg med sittestart 3 Brugda - 4 Kort egg 4 Hvalhaien - 4 Kort egg