Ensomme majesteter
Inneveggen

Inneveggen er en rekke mindre vegger som delvis henger sammen. Vegg-systemet ligger rett ved en lite trafikkert grusvei. Det er egentlig potensiale for ganske mange linjer her, noen av de ganske fine. Men fordi dette er en vegg som ligger godt i terrenget krever det i så fall mye pussing.

Veggen har litt annen steintype enn de frittliggende steinene i skogen. En lokal bonde og hobby-geolog kunne fortelle oss at dette var den lokale bergarten, mens de frittliggende steinene i skogen hadde blitt bragt hit av isen under den siste istida.

Størrelse: Stor stein
Retur: Enkel retur

GPS (utm, wgs 84): 32 V   624532   6728589
GPS (grader): N 60.67357°   E 11.27945°

Sist oppdatert: 11. mai 2020 Oppdater Ny bulder
1 Kelter grips - 6A+ Ok bulder