Antatt grad for prosjekt

En del prosjekt får angitt en antatt grad. Dette for å gi en viss pekepinn på hvor lett eller hardt vi tror bulderet blir.

Feilmarginen er astronomisk. Den antatte graden er i mange tilfeller bare anslått ut i fra synsinntrykket.