Stein
navn
Størrelse
 
Retur
 
Antall
bulder
GPS
UTM øst
GPS
UTM nord
GPS
grader nord
GPS
grader øst
Felt
navn
1 Ruggesteinen 4 4 0 636359 6716344 60.55987 11.48723 Ruggestein-området