Pukkelen

Klatrer: Adrian Hole
Foto: Sissel Kjøglum