Nano for stor

Sittestart og opp langs eggen.
Foto: Thomas Madsen