Urdersletta

De eneste steinene som det er klatret på i dette området.
Foto: LAN