Bulder
navn
Grad
stå

lav

ant.
Kval.
 
Kommentar
 
Høyde
meter
Stein
navn
Felt
navn
Bilder
 
Førstebestiger
 
Dato
 
Oppdat.
 
1 Gnist 6C - - ♥♥ 10 Sittestart 2 Luxembourg Stangebleau Marcus Winnem 00.00.2006 18.01.2010 2 Ild 6C - - ♥♥ 1 Ok bulder 3 Fem ringer Kyrkjestigen Sindre Johnsen 23.06.2019 14.04.2020 3 Politivold 6C - - ♥♥ 1 Slopy eggtravers 3.5 Twin tower 2 Vallset Hill Sten Stenkjær 00.08.2008 17.01.2010 4 Strandhogg direkte 6C - - ♥♥ 0 Fint bulder 4.5 Strandhoggsteinen Kyrkjestigen Tryggve Inderhaug - 24.05.2020 5 Tidsklemma 6C - - ♥♥ 1 Overheng 3 Lilletaket Den magiske skogen Lars Audun Nornes 28.05.2009 13.05.2010 6 Mucosa assult 6C+ - - ♥♥ 1 Ok sittestart 3.5 Allergisteinen Kyrkjestigen Sindre Johnsen 00.00.2019 12.05.2020 7 Slappy 6C+ - - ♥♥ 10 Travers på slopere 2.5 Skråflaket Den magiske skogen Rune Osvold 13.05.2009 12.04.2020 8 Belzebub 6C - - 6 Lav sittestart 2 Bosnia Stangebleau Truls Larsen 20.09.2008 07.07.2010 9 Blåmandag 6C - - 1 Egg med sittestart 3 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen Lars Audun Nornes 22.10.2007 12.04.2020 10 Dodraugen 6C - - 1 Sittestart, slopere 2.5 Mongolia Stangebleau Lars Audun Nornes 27.05.2008 30.04.2013 11 Fosterstillingen 6C - - 1 Lav mantel 1.5 Assistansesteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 08.11.2009 12 Makaroni 6C - - 0 Bratt sittestart 2.5 Italia Stangebleau Lars Audun Nornes 03.09.2010 05.09.2010 13 Rotlaus 6C - - 0 Egg med sittestart 3 Panama Stangebleau Lars Audun Nornes 03.05.2010 06.05.2010 14 Sittende kommunist 6C - - 1 Slopy sittestart 3 Chile Stangebleau Anders Mellberg 30.05.2010 08.06.2010 15 Søringen 6C - - 1 Krimpete sittestart 3 Twin tower 2 Vallset Hill Lars Audun Nornes 18.08.2007 12.04.2020 16 Terrorbalansen 6C - - 1 Kjip mantel 2.5 Syria Stangebleau Lars Audun Nornes 29.05.2008 08.04.2012 17 Voksenbrus 6C - - 4 Lav sittestart 2 Serbia Stangebleau Truls Larsen 20.09.2008 18.03.2021 18 Asuncion 6C+ - - 1 Kort kjip sittestart 2 Paraguay Stangebleau Lars Audun Nornes 01.09.2010 02.09.2010 19 Bøllemantelen 6C+ - - 1 Tung mantel 1.5 Bølleklumpen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 12.04.2020 20 Nassau 6C+ - - 0 Tungt sittestart 2.5 Bahamas Stangebleau Lars Audun Nornes 03.09.2010 05.09.2010 21 Tøffelhelten 6C+ - - 1 Kjip sittestart 2.5 India Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 12.04.2020 22 Takk for hjelpen 6C 4 - 1 Krimpete sittestart 2.5 Assistansesteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.08.2008 08.11.2009 23 Apartheid 6C 5 - 1 Egg 3 Sør-Afrika Stangebleau Lars Audun Nornes 22.04.2009 12.04.2020 24 Fire på krava 6C 5 - 1 Sittestart 2.5 Firesteinen Pinnerud Lars Audun Nornes 13.06.2007 12.04.2020 25 Give me a dong 6C 5 - 1 Slapp kant 3 Mini-Smiley-steinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 00.00.2007 17.01.2010 26 Knekk i hofta 6C 5 - 1 Sittestart ved kant 3 Knekk Den magiske skogen Rune Osvold 06.05.2007 30.05.2011 27 Gaddafi 6C 5+ - ♥♥ 1 Kort overhengende vegg 3 Libya Stangebleau Lars Audun Nornes 21.04.2009 06.07.2010 28 Kvithaien 6C 5+ - ♥♥ 1 Høy egg 5 Haifinnen Doktor-området Lars Audun Nornes 16.06.2010 12.04.2020 29 Lastverk 6C 5+ - ♥♥ 7 Fin sittestart 3 Marokko Stangebleau Lars Audun Nornes 26.11.2008 12.08.2014 30 Slakt 6C+ 5+ - ♥♥ 10 Sittestart 3.5 Stompsteinen Sothaugen Lars Audun Nornes 14.06.2009 08.11.2009 31 På stedet hvil 6C 5+ - 1 Egg med sittestart 4 Hvilesteinen Velte-Petter-området Lars Audun Nornes 09.05.2010 30.12.2021 32 Petter spretter 6C+ 5+ - 1 Lister og høy fot 2 Mini-Petter Velte-Petter-området André Evenstad 25.03.2021 29.03.2021 33 Rio Negro 6C+ 5+ - 1 Kort vegg 3 Uruguay Stangebleau Lars Audun Nornes 27.05.2008 08.03.2013 34 Cartell 6C 6A - ♥♥♥ 7 Bratt catch 3.5 Colombia Stangebleau Rune Osvold 00.07.2006 17.01.2010 35 Belo 6C+ 6A - ♥♥♥ 7 Fin vertikal vegg 4 Øst-Timor Stangebleau Jens W. Lindstad 17.09.2008 12.04.2020 36 Baufila 6C 6A - ♥♥ 1 Sittestart, slopere 3 Sagveggen Vallset Hill Lars Audun Nornes 03.10.2007 25.03.2012 37 Doktoren 6C 6A - ♥♥ 5 Sittestart 3 Doktoren Doktor-området Lars Audun Nornes 24.06.2006 12.04.2020 38 Fang Hai 6C 6A - ♥♥ 1 Overheng og slopere 3 Haifinnen Doktor-området Lars Audun Nornes 16.06.2010 12.04.2020 39 Firerbaugen 6C 6A - ♥♥ 1 Baug med sittestart 4 Firesteinen Pinnerud Jens W. Lindstad 13.06.2007 15.10.2013 40 Grevling i gulvet 6C 6A - ♥♥ 10 Høy kant 5 Skybert Krøllestein-området Lars Audun Nornes 06.07.2006 12.04.2020 41 Høysnue 6C 6A - ♥♥ 5 Markert diagonalt riss 5 Høysnuesteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 16.08.2007 12.04.2020 42 Kjønnsnes Mølle 6C 6A - ♥♥ 1 Egg med lister 3.5 Toresteinen Petreskogen Tore Bjørnstad 16.06.2010 12.04.2020 43 Miljøbevegelsen 6C 6A - ♥♥ 6 Opp fra list til egg 3 Brasil Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 06.01.2022 44 Ordnung muß sein 6C 6A - ♥♥ 1 Baug med sittestart 3 Tyskland Stangebleau Lars Audun Nornes 26.04.2007 12.04.2020 45 Pretoria 6C 6A - ♥♥ 1 Vegg med sittestart 3 Sør-Afrika Stangebleau Lars Audun Nornes 22.04.2009 12.04.2020 46 Pusekanten 6C 6A - ♥♥ 7 Småhøy fin kant 4.5 Kvitkatten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 12.04.2007 26.12.2021 47 Soleggen 6C 6A - ♥♥ 1 Egg med lav start 3 Glemtstein Vallset Hill André Evenstad 01.06.2020 01.06.2020 48 Firerbanden 6C+ 6A - ♥♥ 10 Sittestart 4 Firesteinen Pinnerud Lars Audun Nornes 13.06.2007 15.10.2013 49 Fundamentalist 6C+ 6A - ♥♥ 5 Lister og sidetak 3 Uruguay Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 08.03.2013 50 Motstandsbevegelsen 6C+ 6A - ♥♥ 1 Bratt og lav omfavnelse 2.5 Paraguay Stangebleau ukjent 00.00.2006 07.07.2010 51 Stigende bakrus 6C+ 6A - ♥♥ 1 Teknisk og artig 4 Brasil Stangebleau Thomas Madsen 06.06.2010 06.07.2010 52 Førsten 6C 6A - 3 Sittestart 2 Velte-Petter Velte-Petter-området Lars Audun Nornes 14.06.2006 12.04.2020 53 Kokt egg 6C 6A - 1 Langt strekk 3 Eggstokken Stangekull Kristian Lium 22.08.2011 05.09.2013 54 Neglesprett 6C 6A - 1 Krimpete sittestart 3.5 Spania Stangebleau Lars Audun Nornes 04.09.2006 07.07.2010 55 Plask 6C 6A - 1 Egg med slappe tak 3 Sotsplitten Sothaugen Lars Audun Nornes 12.08.2009 08.11.2009 56 Rebusløpet 6C 6A - 6 Slapp egg med sittestart 2.5 India Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 12.04.2020 57 Ungdomsbevegelsen 6C 6A - 1 Sittestart 2.5 Chile Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 04.06.2010 58 Velt opp 6C 6A - 1 Lav start 2.5 Velte-Petter Velte-Petter-området Lars Audun Nornes 14.06.2006 12.04.2020 59 Gumball 6C+ 6A - 1 Ok startflytt 4 Bekkesteinen Vallset Hill André Evenstad 16.04.2021 28.12.2021 60 Rullende stein samler ikke mose 6C 6A - - 0 Venstre kant av egg 3.5 Steikepanna Den magiske skogen Jonatan Ramberg 03.07.2012 08.10.2012 61 Torden 6C 6A+ - 1 Sittestart og slappe tak 3 Tordensteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 05.08.2008 15.11.2009 62 Brennerieggen 6C 6B - ♥♥♥ 1 Fin lang egg 3.5 Brenneristeinen Sothaugen Lars Audun Nornes 24.09.2009 08.11.2009 63 Fight for your right to party 6C 6B - ♥♥♥ 6 Høyt offwidth-riss 6 Boligblokka Hueco Tangen Magnus Berget 07.08.2018 10.04.2020 64 Tattis på pænis 6C 6B - ♥♥♥ 1 Flott bratt linje 3 Steinarsteinen Petreskogen Jens W. Lindstad 19.05.2010 12.04.2020 65 Hold Brillan 6C 6B - ♥♥ 2 Fin egg 3 Politisteinen Stangekull Jens W. Lindstad 26.11.2011 30.08.2012 66 Ramos 6C 6B - ♥♥ 1 Sittestart 3 Øst-Timor Stangebleau Lars Audun Nornes 17.09.2008 12.04.2020 67 Royal Albert Hall 6C 6B - ♥♥ 6 Slopy kant 3.5 Albert Krøllestein-området Lars Audun Nornes 16.08.2007 12.04.2020 68 Urderrisset 6C 6B - ♥♥ 1 Diagonalt riss 3.5 Urdersteinen Urdersletta Lars Audun Nornes 17.09.2009 11.05.2020 69 Svelg en kamel 6C+ 6B - ♥♥ 7 Slapp egg 3.5 Kamelsteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 02.09.2007 08.11.2009 70 Under 6C+ 6B - ♥♥ 1 Travers med sittestart 2.5 Velte-Petter Velte-Petter-området André Evenstad 18.03.2021 28.03.2021 71 Blåtur 6C 6B - 1 Avrundet kant 4 Blåskjellsteinen Blåskjelltoppen Lars Audun Nornes 03.06.2010 12.04.2020 72 Frihetens forpost 6C 6B - 1 Fint eggproblem 3 Internasjonalen Den magiske skogen Jens W. Lindstad 03.06.2013 02.11.2013 73 Granskauen 6C 6B - 7 Meget nær grantre 4.5 Gransteinen Pinnerud Lars Audun Nornes 15.06.2007 16.01.2010 74 Åkerkråker 6C 6B+ - ♥♥ 1 Rett opp vegg 4 Åkersteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 18.07.2009 12.04.2020 75 Antiskli 6C 6B+ - ♥♥ 4 Slapp egg 3 Antisklisteinen Sothaugen Lars Audun Nornes 27.10.2009 08.11.2009 76 Rasfare 6C 6B+ - 2 Gøy på eggen 4 Velte-Petter Velte-Petter-området André Evenstad 21.03.2021 29.03.2021 77 Venstre ballestein 6C 6B+ - 6 Venstre rundt henget 3 Belgia Stangebleau Kristoffer Stendahl 00.07.2006 17.01.2010 78 Alcatraz - 6C - ♥♥♥ 4 Høy spektakulær egg 5.5 Bandittsteinen Stangekull Ove Skagen 27.09.2013 16.10.2013 79 Frihetens øyeblikk - 6C - ♥♥♥ 1 Høy spennende egg 4.5 Internasjonalen Den magiske skogen Jens W. Lindstad 27.05.2013 12.04.2020 80 Hei - 6C - ♥♥♥ 7 Sva med krimpelister 4 Hei-svaet Sothaugen Lars Audun Nornes 29.09.2006 08.11.2009 81 Loke - 6C - ♥♥♥ 1 Høy spennende egg 6.5 Mokkurkalve Kyrkjestigen Mikael Lindstad 10.04.2020 29.03.2021 82 Stigende rus 7A 6C - ♥♥♥ 9 Bratt klassiker 4.5 Brasil Stangebleau Lars Audun Nornes 26.06.2006 06.07.2010 83 Urder 7A 6C - ♥♥♥ 1 Fint problem 3.5 Urdersteinen Urdersletta Lars Audun Nornes 15.05.2007 11.05.2020 84 Magi 7B 6C - ♥♥♥ 9 Klassiker med sittestart 5 Magisteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 04.05.2007 31.05.2012 85 Futurama 7B+ 6C - ♥♥♥ 10 Veldig høy egg 6.5 Twin tower 1 Vallset Hill Lars Audun Nornes 23.04.2007 30.03.2020 86 Creep - 6C - ♥♥ 4 Tung mantel 3.5 Brattblokka Hueco Tangen Lars Audun Nornes 25.05.2009 07.07.2010 87 Den brutale - 6C - ♥♥ 6 Tynt og krimpete 4.5 Den brutale veggen Brutalis-området Lars Audun Nornes 13.10.2007 12.04.2020 88 Escobar - 6C ~8A ♥♥ 4 Teknisk kant 3.5 Colombia Stangebleau Rune Osvold 25.07.2006 08.02.2010 89 Hvilken krimp - 6C ~7B ♥♥ 1 Krimp på sva 4 Hvilesteinen Velte-Petter-området Lars Audun Nornes 09.05.2010 30.12.2021 90 Kamelkrimpen - 6C - ♥♥ 7 Langt strekk fra krimp 4 Kamelsteinen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 13.05.2009 08.11.2009 91 Koigen - 6C - ♥♥ 4 Fin vegg 4 Vikingskipet Hedmarktoppen Jens W. Lindstad 24.05.2011 24.05.2011 92 Kokain - 6C - ♥♥ 1 Rundt leppa 3.5 Colombia Stangebleau Lars Audun Nornes 05.10.2007 07.07.2010 93 Luna - 6C - ♥♥ 1 Fin krystallklatring. 4.5 Optimiststeinen Hueco Tangen Jens W. Lindstad 27.05.2014 10.04.2020 94 Mobil - 6C - ♥♥ 1 Vertikal vegg 3 Mobilsteinen Vallset Hill Lars Audun Nornes 05.05.2010 18.05.2010 95 Tenna i tapeten - 6C - ♥♥ 2 Syltynne tverriss 4 Tryllesvaet Den magiske skogen Lars Audun Nornes 05.05.2007 12.08.2014 96 Ulmebrann - 6C - ♥♥ 1 Cacth til egg 3 Pyromantikk-steinen Vallset Hill Sten Stenkjær 00.08.2009 23.08.2010 97 You shook me all night long - 6C - ♥♥ 1 Høy fin vegg 5 Hovedveggen Hueco Tangen Lars Audun Nornes 05.04.2008 05.07.2010 98 Blodbad i Kabul 6C 6C - ♥♥ 1 Fin egg 3.5 Pyromantikk-steinen Vallset Hill Sten Stenkjær 00.09.2008 27.03.2014 99 Vinterdepresjon 6C+ 6C - ♥♥ 7 Tynt riss, slopere 3 Vinterveggen Sothaugen Lars Audun Nornes 26.09.2007 08.11.2009 100 Hiroshima 7A 6C - ♥♥ 7 Slappe tak langs buet egg 3 Japan Stangebleau Lars Audun Nornes 15.10.2006 17.01.2010 101 Katta klore 7A 6C - ♥♥ 13 Slopy travers 5 Storkatten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 13.05.2008 07.07.2010 102 Vinkelsliper 7A 6C - ♥♥ 2 Slapp egg 3 Barnerumpa Den magiske skogen Lars Audun Nornes 05.05.2007 05.07.2010 103 Jern 7A+ 6C - ♥♥ 4 Bratt egg 3.5 Ambolten Den magiske skogen Rune Osvold 00.00.2007 01.10.2012 104 Brattsopp 7B 6C - ♥♥ 4 Tung baug 3 Tullesoppen Stangekull Lars Audun Nornes 10.06.2010 07.07.2010 105 Køben 7B 6C - ♥♥ 9 Slopere 2.5 Danmark Stangebleau Lars Audun Nornes 29.06.2006 12.04.2020 106 Trippel R 7B+ 6C - ♥♥ 15 Slopy sittestart 3 Barnerumpa Den magiske skogen Lars Audun Nornes 00.00.2007 07.07.2010 107 Anmarsj er hat - 6C - 1 Riss og lister 4.5 Anmarsjhateren Sothaugen Lars Audun Nornes 19.12.2006 08.11.2009 108 Apport - 6C - 4 Travers og opp 3 Pinnerudkjempen Pinnerud Lars Audun Nornes 15.06.2007 29.03.2021 109 Bare krøll - 6C - 1 Travers på hull og slopere 5 Krøllesteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 25.10.2006 12.04.2020 110 Brutalis light - 6C - 1 Høyre egg 5 Brutalis Brutalis-området Thomas Midttun Tobiassen 13.10.2007 12.04.2020 111 Down in the hole - 6C - 1 Syltynne krimpelister 3.5 Israel Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2006 06.07.2010 112 Hells bells - 6C - 1 Hoppstart 2.5 Gesimsveggen Hueco Tangen André Evenstad 18.06.2012 26.08.2012 113 Heteslag - 6C ~7C 1 Krimpete bulk 6 Twin tower 1 Vallset Hill Lars Audun Nornes 18.08.2007 08.11.2009 114 Hoppsan - 6C - 1 Sva 4 Hei-svaet Sothaugen Lars Audun Nornes 24.08.2009 08.11.2009 115 Høygaffel - 6C - 1 Rett opp baugen 4.5 Høygaffelsteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 06.08.2009 12.04.2020 116 Kokken Adrian - 6C - 1 Tynne krimpere 3 Steikepanna Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.05.2007 08.11.2009 117 Krimpekrøll - 6C - 1 Krimpelister 5 Krøllesteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 25.10.2006 12.04.2020 118 Lille-Sprett - 6C - 1 Krimping 2.5 Lille-Petter Velte-Petter-området André Evenstad 26.03.2021 26.12.2021 119 Mjau - 6C - 1 Høyt sva 4.5 Storkatten Den magiske skogen Torvald Tangeland 00.00.2007 07.07.2010 120 No surprises - 6C - 1 Kort vegg 3 Brattblokka Hueco Tangen Lars Audun Nornes 19.08.2009 08.11.2009 121 Norsk tipping - 6C - 1 Ser lett ut 3 Pauseveggen Hueco Tangen Lars Audun Nornes 05.04.2008 13.05.2010 122 Reformbevegelsen - 6C ~7C 7 Hoppstart 3.5 Brasil Stangebleau Lars Audun Nornes 00.00.2007 17.01.2010 123 Sjam Pin Jong - 6C - 1 Sittestart 3 Magic mushroom Den magiske skogen Lars Audun Nornes 03.03.2007 27.12.2021 124 Steikegaffel - 6C - 1 Tynne krimpere 3.5 Steikepanna Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.05.2007 07.07.2010 125 Vintermantelen - 6C - 1 Mantel 3 Vinterveggen Sothaugen Lars Audun Nornes 08.10.2007 08.11.2009 126 Passgang 6C 6C - 1 Slapp egg 3.5 Plumpsteinen Sothaugen Thomas Madsen 03.07.2010 21.03.2012 127 Brattgran 6C+ 6C - 1 Bratt slapp egg 3 Gransteinen Pinnerud King Ho Wong 28.09.2014 31.03.2020 128 Skarpe klør 6C+ 6C - 8 Krimping og sidetak 4.5 Kvitkatten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 12.04.2007 12.04.2020 129 Forbindelsen 7A 6C - 1 Bratt lepperunding 2.5 Litauen Stangebleau Lars Audun Nornes 24.10.2008 01.12.2009 130 Jernmangel 7A 6C - 1 Slopere og mantel 3 Ambolten Den magiske skogen Lars Audun Nornes 28.08.2007 08.11.2009 131 Manyana - 6C - - 1 Krimp 4 Manyanasteinen Sothaugen Herman Nesse 16.03.2014 20.03.2014 132 Opprørsbevegelsen - 6C+ - ♥♥♥ 9 liten catch, mantel 3 Australia Stangebleau Lars Audun Nornes 03.07.2006 12.04.2020 133 Steinskrubb - 6C+ - ♥♥♥ 6 Hard mantel 3 Magic mushroom Den magiske skogen Lars Audun Nornes 10.03.2007 27.12.2021 134 Dim-mak - 6C+ - ♥♥ 2 Ok vegg 3.5 Glimtveggen Kolobekken Sindre Johnsen 23.03.2020 13.04.2020 135 Know Your Enemy - 6C+ - ♥♥ 10 Fingertungt 4 Heavy Den magiske skogen Ove Skagen 23.08.2013 02.11.2013 136 Love at first feel - 6C+ - ♥♥ 10 Langt strekk + mantel 3 Gesimsveggen Hueco Tangen Lars Audun Nornes 24.02.2008 23.08.2011 137 Lærlingtraversen - 6C+ - ♥♥ 19 Slopy travers 3 Lærlingen Den magiske skogen Lars Audun Nornes 16.05.2009 12.04.2020 138 Nykter - 6C+ - ♥♥ 7 Krimping eller lengde 4 Brasil Stangebleau Rune Osvold 00.00.2006 17.01.2010 139 Prairie dogging 6C+ 6C+ - ♥♥ 1 Fin vegg 4 Karisteinen Petreskogen Ove Skagen 20.04.2020 15.05.2020 140 Sten & Kønn 7A 6C+ - ♥♥ 9 Mange varierte flytt 4 Steiketoppen Den magiske skogen Ove Skagen 07.10.2012 12.04.2020 141 Hjertestarteren 7B+ 6C+ - ♥♥ 7 Bratt egg 5 Storebratt Sothaugen Marius Martenson 25.07.2007 13.11.2017 142 Back in black - 6C+ - 1 Langt strekk + mantel 3 Gesimsveggen Hueco Tangen Lars Audun Nornes 24.02.2008 23.08.2011 143 Evig vinter - 6C+ - 1 Slappe slopere 3 Vinterveggen Sothaugen Lars Audun Nornes 24.08.2009 08.11.2009 144 Hulken - 6C+ - 1 Kort hardt sva 3.5 Hulkesteinen Vallset Hill Lars Audun Nornes 23.08.2010 24.08.2010 145 Polakkarbeid - 6C+ - 1 Vanskelig sva 3.5 Polen Stangebleau Lars Audun Nornes 29.05.2008 06.07.2010 146 Steikekniv - 6C+ - 1 Tynne krimpere 3.5 Steikepanna Den magiske skogen Lars Audun Nornes 21.05.2007 08.10.2012 147 Amadeus smaker ljåen 7A+ 6C+ - 1 Rock-over 4.5 Krøllesteinen Krøllestein-området Lars Audun Nornes 13.09.2008 25.05.2020 148 Eksistensialist 7B 6C+ - 1 Hard krimping 3 Frankrike Stangebleau Lars Audun Nornes 05.08.2009 07.07.2010