Stangekull
Kjempesprekken
Hakkespetten

Hakkespetten starter sittende ved venstre kant av det lille overhenget og følger et tynt riss opp mot høyre. Bulderet har samme slutt som nabobulderet Kjempesprekk.

Starttakene er forøvrig de samme som på Vindeltrappa, som går mot venstre. Landingen er ujevn og litt psykende. Den kan imidlertid utbedres, men det krever en del arbeid. Slik den er nå må du ha minst to pads. En spotter kan muligens også være å foretrekke.

Kvalitet: ♥♥
Seriøsitet: Småskummelt

Førstebestiger: Lars Audun Nornes 12. mai 2010

Stikkord: Lister Overheng Sittestart

Sist oppdatert: 12. mai 2020 Oppdater