Stangebleau

Stangebleau er det viktigste buldrestedet på Stange. Stangebleau er en nydelig samling steiner som ligger like ved den lille veien som kalles Kolomoen noen hundre meter øst for E6. Her er det mange steiner, massevis av fine bulder, god parkering, kort anmarsj og idylliske omgivelser i den åpne furuskogen. Stangebleau er meget barne- og nybegynnervennlig med mange lave og lette bulder og stort sett gode landinger. Den meget hyggelige grunneieren har også tillatt oss å bruke utedoen om står i nordenden av feltet.

Det er relativt få virkelig store steiner i Stangebleau, men selv de små og halvstore steinene har vist seg å ha massevis av artige og utfordrende bulder. Selv for rimelig sterke buldrere burde det være utfordringer her for flere dagers lek og moro. Flere av skogens hardeste bulder ligger her. Det finnes fremdeles muligheter for å pusse nye steiner om man går litt ut fra kjerneområdet.

Stangebleau var lenge, og er på mange måter fortsatt, selve definisjonen på buldringen i Stangeskogen, selv om det etter hvert har dukket opp flere andre spennende områder. På grunn av av den unike konsentrasjonen av steiner og den fantastiske tilgjengligheten blir nok Stangebleau vårt viktigste felt i årene som kommer også.

For å komme hit svinger man av E6 nær Tangen eller Stange, og kjører etter hvert inn på veien Kolomoen (som ligger parallellt med E6 på østsiden av veien). Man følger Kolomoen-veien til et T-kryss tydelig skiltet mot Gata. Hundre meter nord for krysset er det en rød sag på vestsiden av veien. Parker ved saga, uten å sperre av for traktortrafikk til de to jordene like ved. Du kan nå se de nærmeste steinene inne i skogen på motsatt side av veien. Det er to vanlige stier inn i området. Den gamle traktorveien lengst sør er den tørreste av de to. Se kartene for nærmere detaljer.


Parkering: Ved saga, plass til 10 biler +
Anmarsj: 1 min.
Toalett: Utedo nord på feltet
Sist oppdatert: 28. desember 2021 Oppdater Ny stein
1 Chile 6 Nærmest veien 2 Argentina 4 Markerte overheng 3 Brasil 11 Stor og høytliggende 4 Equador 1 Lav og liten 5 Peru 1 Hviler på andre steiner 6 Bolivia 6 Markert svaside 7 Uruguay 5 Vertikal vegg 8 Paraguay 3 Lav og litt bratt 9 Venezuela 6 Sva 10 Cuba 4 Rampeformet stein 11 Thailand 5 Nesten terningformet 12 Kina 9 Tredelt stein, mye lett 13 India 4 Lav og svaaktig 14 Vietnam 5 En halvbratt side 15 Laos 2 Liten og lav 16 Japan 3 En vertikal side 17 Libanon 1 Liten men bratt 18 Israel 6 Moderat vertikal klatring 19 Nord-Korea 2 Langt nord 20 Frankrike 5 Nær midten 21 Luxembourg 7 Mye halvtungt 22 Belgia 7 Oppvarmingsklassiker 23 England 1 Fastklemt blokk 24 Nederland 6 Oppvarming 25 Italia 4 Liten og lett 26 Spania 7 Mye lett 27 Portugal 4 Lett sva 28 Colombia 5 Markert overheng 29 Danmark 2 Liten, bratt og fin 30 Sverige 5 Markert svaside 31 Finland 2 Lav vegg 32 Tyskland 2 Overhengende baug 33 Østerrike 1 Liten og lav 34 Sveits 2 Vertikal baug 35 Nepal 7 Liten bauta 36 Fiji 1 Lite sva 37 Singapore 3 Sva 38 Malaysia 1 Sva 39 Indonesia 2 Sva 40 Brunei 2 Veldig lav 41 Australia 14 Stor og bratt 42 New Zealand 4 Langt øst 43 Øst-Timor 10 Lengst øst 44 Russland 13 Stort og høyt sva 45 Polen 7 Høy skrent 46 Jordan 4 Hviler på en lavere 47 Syria 2 Lav og flakformet 48 Mongolia 1 Lav stein ved utedoen 49 Egypt 1 Lav svavegg 50 Mikronesia 1 Bitteliten mikrostein 51 Bhutan 2 Liten men ok 52 Tsjekkia 2 Fin baugform 53 Latvia 2 Liten og lav 54 Litauen 2 Fin bratt side 55 Estland 2 Liten stein 56 Bosnia 1 Lav stein 57 Serbia 2 Lav stein 58 Makedonia 2 Lav stein 59 Slovakia 0 Ok stein 60 Madagaskar 0 Fin egg 61 Mali 0 Ok stein 62 Namibia 0 Ok liten stein 63 Niger 0 Liten stein 64 Kamerun 0 Liten stein 65 Tsjad 0 Halvstor stein 66 Sør-Afrika 5 Fin ensom stein 67 Kuwait 0 Ok stein 68 Ghana 0 Liten spiss stein 69 Elfenbenskysten 0 Stor men lav stein 70 Sudan 0 Ok stein 71 Senegal 0 Ok stein 72 Marokko 4 Ok stein 73 Etiopia 0 Ok stein 74 Tunisia 2 Ok stein 75 Libya 2 Ok stein 76 Irak 0 Ok stein 77 Iran 0 Ok stein 78 Mauretania 0 Ok stein 79 Saudi-Arabia 0 Ok stein 80 Bulgaria 0 Rund sak 81 Romania 0 Skarp kant 82 Ungarn 8 Flere små vegger 83 Panama 1 Liten stein 84 Bahamas 1 Liten stein