Vallset Hill

Vallset hill er et spennende område med flere store steiner og mange bra linjer. Området ligger på østsiden av riksvei 24 et lite stykke sør for Harasjøen. Området er naboområdet til Sothaugen som ligger på motsatt side av veien.

Vallset hill er en del av området som ble herjet av en stor skogbrann sommeren 2006. Mesteparten av skogen er brent eller saget ned, noe som gjør landskapet åpent, men ganske svart og lite idyllisk. Vegetasjonen er imidlertid raskt på vei tilbake.

Steinene ligger generelt litt spredt utover i terrenget, og er av litt ulik kvalitet. Det er en god del flere steiner enn de som er registrert her. Noen av de resterende steinene vil nok også bli pusset litt etter hvert.


Parkering: Plass til ca. 10 biler
Anmarsj: 10 min.
Toalett: Utedo ved rasteplass i nærheten.
Sist oppdatert: 28. desember 2021 Oppdater Ny stein
1 Atomvinter-steinen 1 Bratt, kort anmarsj 2 Rødtoppen 6 En klynge røde steiner 3 Twin tower 1 4 Meget høyt tårn 4 Twin tower 2 5 Ganske høyt tårn 5 Sagsteinen 5 Stor ensom stein 6 Pyromantikk-steinen 5 En fin bratt side 7 Storsvaet - venstre 1 Høyt svaparti 8 Storsvaet - midten 5 Høyt svaparti 9 Storsvaet - høyre 0 Veldig høyt sva 10 Sofahylla 2 Kort vegg 11 Glemtstein 3 Lav men fin 12 Glemtegg 4 Stein med høy egg 13 Lille myrvegg 0 Vertikal vegg 14 Store myrvegg 0 Vertikal vegg 15 Sagveggen 4 Svakt overhengende 16 Skrårissveggen 4 Svakt overhengende vegg 17 Skråsvaet 2 Svavegg 18 Kaldsteinen 1 Et lite overheng. 19 Papirsteinen 2 En bra side 20 Mobilsteinen 4 Fin halvstor stein 21 Telefonsteinen 0 Ok stor stein 22 Kaldtoppen 5 På toppen av haug 23 Gråtoppen 0 Flere ok steiner 24 Gammelklumpen 2 Ok stein 25 Gammelsteinen 4 Ok stein 26 Hulkesteinen 4 Ok stein 27 Julebrusveggen 2 Lett sva 28 Bekkesteinen 2 Naboen er bedre