Pinnerud
Gransteinen

Gransteinen er høy stein men en liten hule under.

Dette er den første steinen man kommer til langs den normale adkomststien.

Størrelse: Middels stor stein
Retur: Lett nedklyving
Sist oppdatert: 30. november -0001 Oppdater Ny bulder
1 Granskauen 6B 6C Meget nær grantre 2 Granada 5 Enkelt sva 3 Grand 4 Enkelt sva 4 Brattgran 6C 6C+ Bratt slapp egg