Krøllestein-området
Høysnuesteinen

En ganske stor stein med en bratt og høy side. Mange av trærne foran veggen er nylig saget ned.

Landingen er svakt skrånende, men likevel relativt flat. Ta gjerne med en flere pads.

Størrelse: Stor stein
Retur: Enkel retur

GPS (utm, wgs 84): 32 V   625047   6729730
GPS (grader): N 60.68364°   E 11.28959°

Sist oppdatert: 15. oktober 2009 Oppdater Ny bulder
1 Sittesnue - Kort egg med sittestart 2 Lavsnue - 5 Kort riss 3 Snue 5 Kort riss 4 Snusk - Høy vegg 5 Høysnue 6A 6C Markert diagonalt riss 6 Off 4 Markert riss 7 Snueplassen - Kort vegg