Stangekull
Splitt vest

Splitt vest er trolig den beste av de to Splitt-steinene. Steinene er overhengende på flere sider, og er relativt høy og fin. Det er flere spennende linjer her.

Landingene er for det meste meget gode, men det er et par trær like ved veggen. I passasjen mellom de to nabosteinene er det trangt, og ikke særlig gode landingsforhold.

Størrelse: Stor stein
Retur: Må klatre eller hoppe ned

GPS (utm, wgs 84): 32 V   626276   6729596
GPS (grader): N 60.68205°   E 11.31199°

Sist oppdatert: 3. juni 2010 Oppdater Ny bulder