Grad med lav start

I databasen til Stangebuldring kan alle bulder gis to grader. En for en lav start og en for oppreist start. Oppreist start vil normalt bety at du starter med de takene du rekker opp til.

Lav start vil normalt være en sittestart men kan også være en start fra definerte tak lavere enn hva som vil være naturlig å starte fra ved en oppreist start.

Vi bruker ikke skråstrekgraderinger. Dersom vi mottar slike graderiner bruker vi kun den laveste graden.