Stein
navn
Størrelse
 
Retur
 
Antall
bulder
GPS
UTM øst
GPS
UTM nord
GPS
grader nord
GPS
grader øst
Felt
navn
1 Domkirkeodden 2 2 0 0 0 - - Hedmarktoppen 2 Skibladner 2 2 0 0 0 - - Hedmarktoppen 3 Tjuvholmen 3 3 0 0 0 - - Hedmarktoppen 4 Vikingskipet 4 3 6 625801 6730126 60.68696 11.30365 Hedmarktoppen