Stein
navn
Størrelse
 
Retur
 
Antall
bulder
GPS
UTM øst
GPS
UTM nord
GPS
grader nord
GPS
grader øst
Felt
navn
1 Bikuben 2 1 4 0 0 - - Kolobekken 2 E6-eggen 3 3 7 625145 6727758 60.66592 11.29013 Kolobekken 3 Glimtveggen 2 1 1 624720 6729907 60.68533 11.28373 Kolobekken 4 Pinus 2 2 2 0 0 - - Kolobekken