Krøllestein-området

Førstebestigeren demonstrerer sjefsbulderet Smiley.
Klatrer: Rune Osvold
Foto: Sissel Kjøglum