Navn på stein (hele eller deler av navenet):

F.eks.: "smil"