Velte-Petter-området

Velte-Petter-området er oppkalt etter steinen Velte-Petter som ligger gjemt i skogen like ved Sørli-krysset ved E6.

Velte-Petter er en flott formasjon og det er verdt turen alene bare for å se på den. Men det er også noen andre klatrebare steiner i området. Klatringen her er imidlertid lite utviklet. Vi avventer situasjonen litt i forhold til utbyggingen av E6. Noen av steinene ligger nemlig ganske nær veien.


Parkering: Liten parkeringsplass
Anmarsj: 1 min.
Toalett: Ingen toalett.
Sist oppdatert: 29. mars 2021 Oppdater Ny stein
1 Velte-Petter 4 Fantastisk skulptur 2 Lille-Petter 4 Svakt overhengende 3 Mini-Petter 2 Liten stein 4 Tandemsteinen 3 Lav men bratt 5 Hvilesteinen 11 Halvstor stein 6 Siestasteinen 2 Fin bratt side 7 Sovesteinen 5 Lav bratt side 8 Slappavsteinen 0 Sva 9 Pausesvaet 0 Sva 10 Komasvaet 0 Sva 11 Hæhreveggen 0 Sva