Krøllestein-området

Steinen Albert er også en trivelig stein.
Klatrer: Morten Sandbakken
Foto: LAN