Krøllestein-området

Der oppe kan du sette venstre fot.
Klatrer: Nils Bastberget
Foto: Sissel Kjøglum