Krøllestein-området

Enkleste vei ned fra steinen.
Klatrer: Linda Rambøl
Foto: LAN