Grovmalt rug

Høyt, fint og solvendt oppvarmingssva.
Klatrer: Morten Sandbakken
Foto: LAN