Grovbakst

Hardt prosjekt opp vegg og sva. Ingen gode tak, bare mikrokrystaller som spiser hud. Mye hud. For spesielt interesserte.
Foto: LAN