Forside Infoside Mer info Atkomst Om føreren Alle rutene Galleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1     Truserøsk 5 (5) 4 x
  Trygve Kindlihagen, 2014.
Like til venstre for Ex Undis.
0
2     Ex Undis 4+ (4+) 4 x
  Sandra Kristin Svensen, 1995.
Kårstøs letteste til nå.
0
3     Steinulv 7- (6b+) 5 x
  Odd Arne Hemmingstad, 1992.
Lengst til venstre i Guleveggen.
0
4     Bujumbura 8+ (7c+) 5 x
  Håkon Hansen, 1996.
Kårstøs hardeste til nå.
0
5     Jalalabad 8- (7b) 6 x
  Ståle Brokvam, 1992.
0
6     Fluxus 7 (6c) 5 x
  Odd Arne Hemmingstad, 1992.
Ensom sjuer blant åtterne.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
7     Bløgg 8- (7b) 5 x
  Anders Kindlihagen, 2001.
Rett opp i toppen, ikke høyre.
Toppanker er 2 ringbolter.
0
8     Judasevangeliet 8- (7b) 6 x
  Ståle Brokvam, 1992.
0
9     Et svare skrev 8- (7b) 6 x
  Ståle Brokvam, 1992.
0
10     Bevernylon 7 (6c) 6 x
  Odd Arne Hemmingstad, 1992.
Ser veldig blank ut.
0
11     Den olympiske sild 7+ (7a) 6 x
  Odd Arne Hemmingstad, 1992.
Tungt tredje klipp.
Guleveggen henger sammen med Hovedveggen, men har fått eget navn pga. annerledes atkomst til rutene. Veggen er svakt overhengende og nesten 15 m høy. Stien som leder opp til starten av rutene er den samme som går til Gråveggen. Den korte og lette ruta under selve veggen er godt egnet for nybegynnere. Det er ikke plass til flere ruter i veggen.