Den magiske skogen

Den magiske skogen er et av de største og beste feltene på Stange. Området ligger like ved krysset mellom E6 og riksvei 3. Den magiske skogen er i utstrekning betydelig større enn Stangebleau, og har trolig noen flere steiner. Steinene ligger imidlertid ikke like tett her, og det kan ta litt tid å bli kjent.

Den magiske skogen ble funnet nyttårsaften 2006, og de første problemene ble pusset i januar 2007. Det er flere store steiner her, de høyeste er opp mot 6 meter. Det finnes bulder av de fleste typer, bortsett fra rene takoverheng. Det er fremdeles potensial for en del nye bulder her.

For å komme hit følger man E6 til Kolomoenkrysset, dvs. avkjøringen til riksvei 3, mot Elverum og Østerdalen. Sving av og parker på rasteplassen som nesten umiddelbart dukker opp på motsatt side av veien. Er det mye trafikk kjører du bort til krysset noen hundre meter lenger fremme, svinger til høyre, venstre under veien, og tilbake mot høyre to ganger (mot Oslo hvis du er i tvil) slik at du kommer på riktig side av veien. Kryss veien til fots, og følg grusveien bort til en passende stein eller sti.

Det er flere stier og skogsveier inn i området. Den viktigste er den som starter ved enden av grusveien. Den går inn til området, hvor du blant annet finner steinene Kvitkatten og Storkatten.

En stor stein, Golfsteinen, som lå like ved veien er blitt fjernet i forbindelse med utbedring av riksvei 3 og E6. Steinen så ganske ok ut, men hadde ingen bulder, nettopp fordi vi fryktet at den kunne bli sprengt.


Parkering: Rasteplass, plass til 10 biler +
Anmarsj: 10 min.
Toalett: Utedo ved rasteplassen.
Sist oppdatert: 28. desember 2021 Oppdater Ny stein
1 Magic mushroom 14 Soppformet skulptur 2 Røyskatten 3 En bratt fin side 3 Tryllesvaet 6 Bredt småhøyt sva 4 Krystallen 5 Lav bratt stein 5 Magaplask 2 Liten stein 6 Barnerumpa 5 En bratt side 7 Kvitkatten 7 Moderat og høyt 8 Magisteinen 5 Stor fin stein 9 Storkatten 12 Stor frittliggende stein 10 Juletresteinen 2 Lav men ok 11 Steikepanna 16 Svær stein, flat topp 12 Steikesvaene 15 Fine lette sva 13 Knekk 7 To steiner tett i tett 14 Hesteskosteinen 4 Hesteskoformet topp 15 Mini-Smiley-steinen 2 Artig liten stein 16 Ambolten 9 Bratt i begge ender 17 Svaet i ura 2 Fint lite sva 18 Kjempesteinen 0 Meget høy stein 19 Golfsteinen 0 Steinen er sprengt bort 20 Skråflaket 3 Skråstilt stein 21 Kamelsteinen 9 Stor stein med pukkeler 22 Parallellen 3 Halvstor stein 23 Lunsjsteinen 6 Markert bratt side 24 Middagssteinen 4 Mye vertikalt 25 Frokoststeinen 3 Markert egg 26 Kveldsmatsteinen 1 En ok bratt linje 27 Nattmatsteinen 0 Noen ok linjer 28 Leppa 1 En lav bratt leppe 29 Rognsteinen 10 Veldig klatrebar 30 Lynsteinen 3 Stein med markert riss 31 Tordensteinen 4 Flere ok linjer 32 Assistansesteinen 4 Lav men ok stein 33 Lille veisva 2 Lite sva 34 Skogsveiklumpen 2 Liten klump 35 Bøllefrøet 2 På høykant 36 Bølleklumpen 3 Liten klump 37 Bøllebulken 1 Bratt på en side 38 Hulesteinen 0 Hule under steinen 39 Blanksteinen 0 Ganske blank 40 Blankveggen 1 En fin side 41 Stubbesteinen 1 Ok stein 42 Tommeliten 0 Lav vegg 43 Lillespissen 1 Ok stein 44 Steiketoppen 7 Ok stein 45 Lavprisskrenten 3 Lav bratt vegg 46 Snillkatten 0 Ok sva 47 Forbisteinen 1 Litt terningformet 48 Pottesteinen 0 Ok halvbratt side 49 Hemmligheten 0 Litt ensom 50 Firhjulsteinen 0 Liten men ok 51 Firhjulsvaet 0 Ok sva 52 Lilletaket 4 En bratt side 53 Hesteskosvaet 1 Liten stein 54 Melonsteinen 0 Halvstor 55 Druesteinen 0 Liten 56 Brunsjsteinen 3 Liten men ok 57 Matsvaet 0 Svavegg 58 Steikesprekk 0 Sprekk 59 Ekvatorsteinen 0 Liten men ok 60 Gruvesteinen 0 Litt dårlige landinger. 61 Lillenebbet 0 Markert lite heng 62 Stistolpen 0 Den første langs stien. 63 Stiveggen 0 Liten vegg 64 Grensesteinen 0 Ok liten stein 65 Haugensteinen 0 Ok liten stein 66 Stitriangelet 0 Liten stein ved stien 67 Veggen i ura 0 Svavegg i ura 68 Lilleveggen i ura 0 Liten vegg i ura 69 Barnetårnet 0 Liten frittliggende stein 70 Barnesteinen 0 Liten stein 71 Minilyn 0 Liten stein 72 Minitorden 0 Liten stein 73 Maskinsteinen 0 Liten stein 74 Oktoberlav 0 Liten stein 75 Oktoberklumpen 0 Liten stein 76 Oktobercella 0 Liten stein 77 Lærlingen 9 Ok stein 78 Smedsteinen 0 Ok stein 79 Jernsteinen 3 Ok stein 80 Lavmålsteinen 0 Liten stein 81 Glideåsen 0 Svavegg 82 Glidesteinen 0 Ok stein 83 Elektro 0 Ok stein 84 Miniel 0 Lite sva 85 De vises sten 3 Barnevennlig 86 Internasjonalen 9 Stor stein med tiltalende egger 87 Bossa 2 Oppvarming 88 Jazz 1 Bratt baug 89 Ska 2 Vegg og toppkant 90 Reggae 4 Sva og fingerjam 91 Heavy 3 Høy vertikal side. 92 Soul 0 Liten rund stein 93 Funk 1 Bratt, takoverheng. 94 Rutsjeretur 4 Høy stein med sva-side.