Hueco Tangen

Hueco Tangen er det nyeste store buldreområdet. Her er det massevis av både flotte småvegger og frittliggende steiner. Steinene og veggene ligger fordelt i klynger rundt flere små koller. Det er en god del høye og mektige linjer her, men også massevis av potensial for både moderate og lettere ting. Eneste ulempen er anmarsjen.

Det er en privat grusvei inn til kjerneområdet i feltet, men denne er sperret med bom. Vi parkerer derfor utenfor bommen, selvfølgelg uten å sperre veien, og går ca. 15 minutt innover. Veien går også inn til en skytebane, og bommen kan noen ganger stå åpen. Men ikke fall for fristelsen å kjøre helt inn, bommen lukkes uten forvarsel.

Kjerneområdet på feltet er ved en ganske stor vegg som enkelt nok kalles Hovedveggen. Her er det et fint svaberg som har fått navnet Pauseodden. Innen 500 meters radius herfra er det flere hundre klatrebare linjer. Det er ikke så veldig mye som er utiklet enda, men vi håper at det virkelig tar av i løpet av sommeren 2009.


Parkering: Plass til 3-4 biler ved bom
Anmarsj: 15 min.
Toalett: Ingen toalett.
Sist oppdatert: 10. april 2020 Oppdater Ny stein
1 Hovedveggen 12 Bred, høy vertikal vegg 2 Rampeveggen 10 Bred og høy vegg 3 Pauseveggen 4 Lav bulk 4 Rotveltveggen 4 Svakt overhengende vegg 5 Gesimsveggen 4 Svakt overhengende 6 Diedersvaet 2 Høyt sva 7 Reirveggen 0 Lav bulk 8 Toppsvaet 1 Ok sva 9 Jensehylla 3 Lav fin vegg 10 Andréveggen 10 Lav bred vegg 11 Boligblokka 7 Enorm stein 12 Lilleblokka 2 Ok stein 13 Brattblokka 5 Bratt 14 Diederblokka 2 Meget høyt. 15 Storeblokka 5 Stor vertikal stein 16 Tømmersteinen 2 Svær og høy 17 Tømmerblokka 0 Ganske ok 18 Tømmersvaet 0 Halvhøyt sva 19 Tømmerbratt 0 Ok bratt side 20 Hjelmen 3 Høy fin stein 21 Lille tømmerstein 0 Ok stein 22 Tømmerklumpen 0 Ok stein 23 Optimiststeinen 3 Stor frittliggende stein 24 Pessimiststeinen 0 Oppe på haugen 25 Hengeveggen 0 Fin bratt vegg 26 Skråhenget 0 Liten bratt vegg 27 Elgsteinen 0 Stor og høy 28 Rådyrsteinen 0 Ok stein 29 Hjortesteinen 0 Ok stein 30 Bambisvaet 0 Lett sva med gode riss 31 Skytterskrå 0 Skråstilt stein 32 Oleveggen 0 Liten vegg 33 Doleveggen 0 Liten vegg 34 Doffenveggen 0 Liten vegg 35 Fjernsteinen 0 Fin stein 36 Fjernklumpen 0 Ok stein 37 Ensomheten 0 Ensom stein 38 Vugga 0 Fin stein 39 Lille Bohus 1 Høy vegg med jammeriss.