Haraball

Sva med lite formasjoner. Meget lengdeavhengig.
Foto: LAN